Debata „Wokół tożsamości miasta”

16.03.2016

Debata z udziałem wrocławskich socjologów zajmujących się badaniami miasta realizowała dwa cele: przybliżyła kategorię tożsamości miasta w kontekście współczesnej debaty naukowej i samorządowej oraz charakteryzuje podstawowe obszary badań, a także przedstawiła stan wiedzy nad badaniami tożsamości mieszkańców i miasta Wrocławia w perspektywie socjologicznej.

 

W debacie i w dyskusji z publicznością udział wzięli: dr Jacek Pluta z prezentacją pt. „Tożsamość miasta. Jak rozumieć, jak badać?”, dr hab. Katarzyna Kajdanek z prezentacją „Tożsamość Wrocławia – trwałość stereotypu miejsca i mieszkańca w świetle najnowszych badań”, dr Barbara Pabian z wykładem nt. „Formy pamięci historycznej miasta. Przestrzeń urbanistyczna jako dziedzictwo kulturowe Wrocławia” oraz dr hab. Mateusz Błaszczyk, który mówił o „Tożsamościach jako zasobie rozwoju lokalnego”.