Miasto Przyszłości w Warszawie

6.12.2016

Celem seminarium „Radykalna inkluzja. Demokratyzacja demokracji – władza i zarządzanie przyszłością” było rozpoczęcie debaty na temat nowego pomysłu na miasto i jego rozwój. W sytuacji, kiedy tradycyjny model zarządzania miastem wyczerpał się, stworzenie zrębów nowego systemu wymaga uruchomienia twórczej wyobraźni i włączenia wszystkich. Demokratyzacja miejskiej demokracji, włączenie, upodmiotowienie, współzależność, współrządzenie domagają się jednak konkretnego wyrazu w codziennych praktykach miejskiego życia. Jak zmienić praktyki miejskiego życia i relacje władzy by odzyskać przyszłość? Jakie scenariusze czekają Warszawę?

Punktem wyjścia do dyskusji były prelekcje Jerzego Hausnera (mówiąca o koncepcji „miasto- idei”, czyli nowego spojrzenie na kwestię miejską) oraz Edwina Bendyka, który przedstawił główne wnioski z programu Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław i Foresightu Społecznego Wrocław 2036/56. Komentarz Bogny Świątkowskiej rozpoczął część seminaryjną, podczas której uczestnicy zastanawiali się, jakie konsekwencje dla życia miasta i jego mieszkańców miałoby przyjęcie takich rozwiązań, uznawanych za eksperymentalne, ale stosowanych w różnych miejscach świata, jak choćby podstawowy dochód gwarantowany, obowiązek uczestnictwa w wyborach czy lokalne waluty.