Seria wydawnicza „Strategie dla Miasta Przyszłości”

Oto pięć tomów naszych foresightowych publikacji, które zostały wydane pod koniec 2016 r. Wypełniają je teksty kilkudziesięciu zaproszonych przez nas autorek i autorów, ale też wywiady, analizy, raporty.

W tomie 0 („Wrocław. Rewers. Scenariusze Miasta Przyszłości”, red. Kamila Kamińska, Małgorzata Pięta-Kanurska, Aleksandra Snitsaruk) piszemy o tym, co może nas czekać w najbliższych dwudziestu, czterdziestu latach – i proponujemy własne scenariusze, wizje, opowiadania.

Pobierz TOM 0

W tomie 1 („Miasta w nowym średniowieczu”, red. Grzegorz Lewicki) wprowadzamy kategorię neomediewalizmu i zastanawiamy się, z jakimi wyzwaniami musi zmierzyć się opisana w ten sposób Europa.

Pobierz TOM 1

W tomie 2 („Między miłością a polityką”, red. Marta Żakowska) przypominamy o ogromnej roli, jaką w życiu miast odgrywają szczęście, emocje, namiętności.

Pobierz TOM 2

W tomie 3 („Miasto piękna i charakteru”, red. Izabela Gajny) sprawdzamy, co składa się na architektoniczny, urbanistyczny i estetyczny styl Wrocławia i rekomendujemy odbudowę Młynów św. Klary oraz ożywienie ul. Świdnickiej.

Pobierz TOM 3

W tomie 4 („Miasto mądre i samodzielne”, red. Tomasz Bojęć) spoglądamy krytycznie na dorobek współczesnej wrocławskiej urbanistyki, pytamy
o funkcjonowanie miasta w czasach konfliktu i promujemy model clever city.

Pobierz TOM 4

Redaktorem prowadzącym serii jest Łukasz Medeksza. Przywołanie w tytule słowa „strategie” można potraktować jako zachętę, by budować i wzmacniać własną podmiotowość w czasach niepewności i turbulencji.”