Scenariusze przyszłości dla Wrocławia

Głównym owocem Foresightu Społecznego Wrocław 2036/2056 są scenariusze przyszłości dla Wrocławia. Pod koniec 2016 r. powstały cztery takie teksty, których autorem jest Łukasz Medeksza. Ich robocze nazwy to: 1) Romantyzm i/lub liberalizm; 2) Nowe średniowiecze; 3) Modernizm Zimnej Wojny; 4) Optymizm nowoczesności. Bazują one na propozycjach formułowanych przez ekspertów i aktywistów współpracujących w 2016 r. z naszą grupą foresightową.

Pobierz scenariusze przyszłości

Prezentujemy też zestaw tekstów, które w podobnej scenariuszowej formule poszerzają pięć roboczych wizji Wrocławia, jakie zostały zaproponowane w połowie 2016 r. w ramach prac nad nową strategią miasta. Ten fragment foresightowych publikacji nadzorowała prof. Małgorzata Pięta-Kanurska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorami tekstów są – oprócz niej – Joanna Wyrwa, Wioletta Wrona-Gaj, Piotr Szymański i Łukasz Maślanka. Owe wizje opisują Wrocław przyszłości jako – kolejno – jeden z pięciu wiodących ośrodków nauki i kultury w Europie Środkowej; najlepsze i najpiękniejsze w Europie miasto-ogród; Dolinę Krzemową Europy Środkowej; miasto spotkań; jeden z najważniejszych portów transportowych na Nowym Jedwabnym Szlaku łączącym Chiny z Europą.

Pobierz zbiór wizji

Dopełnieniem są scenariusze literackie, czyli zbiór opowiadań o przyszłości Wrocławia, których autorami są: Magdalena Gruna, Ilona Witkowska, Olga Chrebor, Tomasz Jakub Sysło, Hanna Janczak, Margaret Ohia i Katarzyna Niepogodzińska. Tę część projektu zaproponowała i poprowadziła Kamila Kamińska. Jak sama pisze, zaproszeni autorzy „to mieszkańcy miasta, może nieco nieoczywiści. W typowym, polskim, wciąż dość homogenicznym mieście wyszukałam osoby reprezentujące różne kultury. Wrocławian, którzy wyglądają inaczej niż większość mieszkańców, oprócz polskiego władają innymi językami, mają różnorodne korzenie i marzenia”. Autorzy przeważnie snuli swoje opowieści wokół kart Miasta Przyszłości, stworzonych specjalnie na potrzeby projektu przez Patrycję Mastej. Odmalowali własne, wrocławskie heterotopie – miejsca inne, różne.

Pobierz scenariusze literackie (1) Pobierz scenariusze literackie (2)