Panele eksperckie

Foresight Społeczny Wrocław 2036/2056 nie byłby możliwy, gdyby nie potężne merytoryczne wsparcie zaproszonych ekspertów i aktywistów. Jedną taką grupę ekspercką tworzył tzw. panel główny, który spotkał się trzykrotnie – między lutym a czerwcem 2016. W jego skład wchodzili: Przemysław Filar, Marzena Gabryk, Katarzyna Kajdanek, Kamila Kamińska, Mateusz Kokoszkiewicz, Justyna Król, Piotr Krukowski, Karolina Mróz, Sławomir Najnigier, Leszek Pacholski, Małgorzata Pięta-Kanurska, Jacek Pluta, Grzegorz Roman, Krzysztof Sachs, Bogna Świątkowska, Grzegorz Tymoszyk, Jan Waszkiewicz.

Pozostałe trzy mniejsze grupy zebraliśmy w trzech panelach tematycznych – jeden dotyczył wartości, drugi przestrzeni, a trzeci zasobów (te tematy podpowiedział nam wcześniej panel główny). Każdy z tych paneli zebrał się raz, na początku czerwca 2016 r. Ukoronowaniem powyższych prac był wspólny wyjazd wszystkich naszych zainteresowanych ekspertów i aktywistów z panelu głównego i paneli tematycznych na wyjazdowe warsztaty do Świeradowa-Zdroju w dniach 4-6.11.2016.

W tej sekcji przedstawiamy zdjęcia i wybrane materiały ze spotkań paneli.