Program „MiastoLAB”

24-25.11.2016

MiastoLAB to projekt, który wspiera rozwój innowacyjnych produktów i usług dla mieszkańców miast. Do jego współorganizacji zaprosiliśmy partnerów, tj.: Warsztat Innowacji Społecznych, Fundację Startup Poland, Krakowski Park Technologiczny, firmę Comarch czy społeczność Koduj dla Polski. Główną funkcją projektu było i jest wsparcie młodych innowatorów działających na styku kultury, kreatywności oraz tematyki Smart City.

Owe wsparcie było realizowane w dwóch formach – po pierwsze w formie networkingowego panelu mentorskiego, podczas którego młodzi innowatorzy mogli spotkać się z uznanymi już praktykami z obszaru rozwoju miejskiego (m.in. prezes Krakowskiego Parku Technologicznego czy specjalista ds. Smart City firmy Microsoft). Drugą formą wsparcia była realizacja dla nich kompleksowej usługi badawczo-rozwojowej zrealizowanej w oparciu o metodologię Living Lab i Design Thinking.

Do programu zostały włączone trzy inicjatywy:
1. Lab 60+ to innowacyjna propozycja fundacji Laboratorium Architektury 60+ dotycząca kompleksowego podejścia do planowania przestrzeni miejskich z uwzględnieniem potrzeb osób starszych. Jej kluczowym produktem jest Obiektyw 60+.
http://www.lab60plus.pl/
2. Car Lot to system monitoringu miejsc parkingowych, umożliwiający kierowcom wyszukanie wolnych miejsc parkingowych w intensywnych strefach parkowania, a następnie ułatwiający samo parkowanie i ostrzegający przed nieumyślnym zajmowaniem dwóch miejsc.
3. Mapa do świata bez śmieci to interaktywna mapa punktów, w których można oddać lub naprawić zepsute czy niepotrzebne przedmioty.
http://oddamodpady.pl/category/mapa/