Miasto Przyszłości w Lublinie

14.12.2016

Debata Salonu „Polityki” „Miasto przyszłości / Laboratorium Lublin” zainspirowana została zbliżającym się finałem obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016, a jednocześnie nadchodzącym 700-leciem miasta. Te okazje potraktowane zostały jako pretekst do przemyślenia przyszłości lubelskiej kultury, na której dynamiczny rozwój w ostatnich latach wpłynęła decyzja o udziale w konkursie o tytuł ESK i wielkiego zaangażowania w ten projekt twórców kultury, mieszkańców oraz władz miasta. Pomimo przegranej, to, co udało się nam osiągnąć, na stałe wpisało się w lubelską przestrzeń kulturalną. Spotkanie było okazją do refleksji na temat dziedzictwa tego procesu oraz pierwszym krokiem do organizacji Lubelskiego Kongresu Kultury. W dyskusji, do której punkt wyjścia stanowiła prelekcja Edwina Bendyka, udział wzięli: Justyna Król (Pracownia Miejska w Koninie), Agnieszka Ziętek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Krzysztof Żuk (prezydent Lublina) i Waldemar Tatarczuk (dyrektor Galerii Labirynt).

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Celem uczestników było stworzenie szkicu mapy miasta, na której znajdą się najważniejsze zjawiska, procesy, podmioty, problemy. Zarówno to, co zostało na niej oznaczone, jak i białe plamy – obszary nieobecne w świadomości i dyskursie kulturowym – może stać się fundamentem dla debaty o zasobach rozwojowych miasta oraz roli kultury w ich uwidocznianiu.