Konferencja „Kulturo-Futuro! Poza granice wyobraźni”

25-26.11.2016

Celem spotkania była konfrontacja różnych wizji rozwoju kultury, społeczeństwa i człowieka w obliczu dynamicznych zmian cywilizacyjnych, technologicznych i społecznych. Punktem wyjścia do rozważań była książka Romana Pawłowskiego „Bitwa o kulturę #przyszłość” (wyd. Teatr Stary w Lublinie i Wydawnictwo Krytyki Politycznej). Jej bohaterzy: artyści i artystki, teoretycy i teoretyczki wraz z zaproszonymi gośćmi przedstawili na konferencji swoje perspektywy przyszłości kultury i sztuki.

Wśród twórców, którzy wzięli udział w panelach, znaleźli się m.in. Zbigniew Libera, Wojciech Blecharz czy Karina Smigla-Bobinski. Wykład otwierający spotkanie wygłosił Krystian Lupa. W części praktycznej zaproszeni artyści i artystki, kuratorzy i kuratorki zaprezentowali własne prace lub pomysły artystyczne poświęcone jednemu dniu z przyszłości. Efekty ich pracy zaprezentowaliśmy podczas drugiego dnia konferencji.

Wydarzenie było próbą odzyskania przyszłości i głosem w obronie prawa do marzeń. Chcieliśmy szukać odpowiedzi na pytania o możliwe scenariusze przyszłości w kulturze. Wierzymy bowiem głęboko, że kultura jest czymś większym niż gospodarka, polityka, nauka i technologia razem wzięte, bo to ona decyduje, w jakim celu człowiek sięga po te złożone narzędzia.

 

KURATORZY: Roman Pawłowski, Edwin Bendyk

WYKŁAD OTWARCIA: Krystian Lupa – Przyszłość teatru, sztuki, artysty

GŁOSY DO WYKŁADU: Zbigniew Libera, Weronika Szczawińska, Marius Ivaškevičius

MODERACJA: Roman Pawłowski

BLOK I – Kultura 3.0
PREZENTACJA: Ana Brzezińska
DEBATA: Ana Brzezińska, Wojciech Orliński,
MODERACJA BLOKU: Roman Pawłowski, Edwin Bendyk

BLOK II – Jaki artysta przyszłości? Jaka przyszłość artysty?
PREZENTACJA: Gareth Owen Lloyd
DEBATA: Wojciech Blecharz, Gareth Owen Lloyd, Karina Smigla-Bobinski
MODERACJA BLOKU: Roman Pawłowski

BLOK III – Kulturowe wojny, kulturowe rewolucje
PREZENTACJA: Karina Smigla-Bobinski
DEBATA: Przemysław Czapliński, Karina Smigla-Bobinski
MODERACJA BLOKU: Roman Pawłowski, Edwin Bendyk

PREZENTACJE PRAC UCZESTNIKÓW HACKATONU: Alicja Patanowska i Piotr Blajerski, Aleksandra Wałaszek i Marcin Fajfruk, Agata Kalinowska i Ewa Zwarycz, Dominika Łabądź i Michał Gdak, Fabien Lédé i Gregor Różański, Dy Tagowska i Piotr Kmita
PODSUMOWANIE: Magdalena Piekarska, Przemysław Witkowski