Program artystyczny „Eco Expanded City”

05-11.2016

Międzynarodowy projekt Eco Expanded City badał przedstawione na gruncie działań artystycznych i dizajnerskich wyobrażone i realne, przeszłe, historyczne oraz potencjalne związki społeczeństwa, sztuki, natury i technologii, ukazując ich przenikanie się i zależności.

Wystawy (m.in. „Puryfikacje”, „Utopie”, „Syntetyczna natura”), performansy, realizacje artystyczne w przestrzeni miejskiej rozsiane były po mapie Wrocławia – od Centrum Sztuki WRO, poprzez Synagogę pod Białym Bocianem, Pasaż Pokoyhof, Renomę, po Narodowe Forum Muzyki i dziki las w mieście. Przedstawiały artystyczne wizje, nadzieje i problemy, jakie przynosi zmiana współczesności.

Działania – w tym także pokazy wideo, warsztaty, spotkania – w ramach projektu Eco Expanded City odbywały się aż do końca 2016 roku.