Działania w szkołach: warsztaty, animacje, badania

Wrocław za 20 i 40 lat to będzie miasto tych, którzy teraz mają lat 5 lub 10. Z tej przyczyny tzw. dziecięcy foresight był dla nas ważnym elementem projektu, a dzieci i ich wizje przyszłości potraktowaliśmy bardzo serio. Najlepszym sposobem dotarcia do nich wydały nam się działania w szkołach, które podjęliśmy we współpracy z Departamentem Edukacji Miasta Wrocławia, przy życzliwym poparciu dyrektora Jarosława Delewskiego.

Pobierz przewodnik dla nauczycieli Pobierz zeszyt ćwiczeń

Przygotowaliśmy do tego celu specjalny zestaw pomocy dydaktycznych składający się z: Gąsienicy Przyszłej, czyli pluszowej pacynki, zeszytu ćwiczeń dla uczniów, przewodnika dla nauczycieli czy kart typu Dixit pobudzających wyobraźnię (do pobrania). Zadanie realizowały dwie organizacje pozarządowe i ich wolontariusze. Animatorzy ze Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej oprócz realizowania lekcji opartych na autorskich scenariuszach podjęli się także zadania dotarcia do nauczycieli z materiałem szkoleniowym, by rozbudzić w nich potrzebę do dzielenia się wizjami swoimi, a także motywowania uczniów do refleksji nad przyszłością miasta. Działania foresightowe realizowało także Stowarzyszenie TRATWA, które za cel obrało sobie animację dzieci i rodziców tak, by mogli oni podzielić się swoimi spostrzeżeniami i zastrzeżeniami co do rozwoju Wrocławia.

Praca aktywizującymi metodami pod opieką merytoryczną dr Kamilii Kamińskiej, tj: klocki Kapla, mandale przyszłości, mapy myśli pozwoliły na zebranie niezwykle ciekawego materiału. Działania objęły swoim zasięgiem geograficznym całe miasto (od Zakrzowa po Brochów), zaś liczbowo zaangażowały przeszło tysiąc młodych mieszkańców Wrocławia. Pakiety edukacyjne w liczbie 300 będą tę liczbę pomnażać przez kolejne lata.

pasek5