Debata „Odbudowa i wzmocnienie charakteru fragmentów miasta”

20.12.2016

Debata ta dotyczyła architektury, urbanistyki, estetyki – koncentrowała się wokół piękna i charakteru miasta, a więc zagadnień, które opisuje tom 3 naszych publikacji („Miasto piękna i charakteru”, red. Izabela Gajny). Merytorycznie przygotowała je Izabela Gajny. Dyskusję współprowadziła Aleksandra Zienkiewicz z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia i Akcji Miasto.

Naszymi głównymi gośćmi byli: dr Izabela Mironowicz z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i Towarzystwa Urbanistów Polskich, prof. Rafał Eysymontt z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Michał Zabdyr-Jamróz z Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – autor jednego z tekstów w tomie 1 („Miasta w nowym średniowieczu”) naszych publikacji.