Debata „Przyszłość miast”

23.04.2016

Podczas 4. edycji festiwalu MIASTOmovie organizowanego w Kinie Nowe Horyzonty wspólnie z Wrocławską Fundacją Filmową zorganizowaliśmy pokaz filmu „Slumsy: miasta jutra” oraz towarzyszący mu panel dyskusyjny. Tematyka filmu, jak i samej debaty dotyczyła wizji, której realizacja może stać się częścią naszej – jako mieszkańców miast – przyszłości.

Film podnosił temat faweli, slumsów, miasteczek namiotowych, koczowisk. Stawiał pytania, czy te nieformalne osiedla z całego świata to wielkie skupiska biedy czy przestrzenie samoorganizacji, w których mieszkańcy swoimi sposobami rozwiązują problemy mieszkaniowe swoich państw.

Film stał się punktem wyjścia do dyskusji, w której udział wzięli zaproszeni specjaliści: Kuba Snopek – architekt, autor książki „Bielajewo. Zabytek przyszłości”, Joanna Synowiec – współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, Bogna Świątkowska – fundatorka i prezeska Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana. Spotkanie moderował i poprowadził Edwin Bendyk – kurator programu Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław.