Konferencja „Człowiek antropocenu”

15-16.10.2016

Konferencja „Człowiek Antropocenu” wieńczyła blok programowy w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Poświęcona była epokowej zmianie o charakterze geoekosystemowym: proces naukowego legitymizowania antropocenu w 2016 roku wszedł w decydującą fazę – Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Antropocenu w kwietniu zarekomendowała uznanie go za nową erę geologiczną. Nowej świadomości ekologicznej towarzyszą ciekawe spory i napięcia, w których wyłania się sposób myślenia i kultura na czasy pełnej odpowiedzialności człowieka za Ziemię. W czasie konferencji przybliżona została atmosfera sporu wokół nowego, rozpościerającego się między nauką i kulturą pojęcia, zaprezentowane zostały też wizje życia w antropocenie. Na dwudniowe spotkanie w Kampusie Pracze złożyły się wykłady, prelekcje i panele dyskusyjne poświęcone refleksji nad epokową zmianą.

Konferencja miała interdyscyplinarny charakter – współtworzyli ją naukowcy, kuratorzy, artyści (m.in. ci zaangażowani w wystawę „BODY”), liderzy opinii, dziennikarze oraz myśliciele. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Agnieszka Gałuszka, Jason W. Moore, Kerstin Oloff, Andrzej W. Nowak, Piotr Matczak, Agnieszka Kowalczyk.