Wykład „Climat Change and the Humanities”

28.10.2016

Istota zmian klimatycznych opisywana jest przede wszystkim przez przyrodników, a ich praktyczny wymiar analizowany jest w naukach politycznych. Wykład profesora Dipesha Chakrabarty’ego „Climate Change and the Humanities” otwiera jednak przestrzeń dla debaty o tym zjawisku na gruncie humanistyki. W jaki sposób nauki humanistyczne i związani z nimi badacze mogą przyczynić się do pełnego zrozumienie zmian klimatycznych, a jednocześnie – przed jakimi wyzwaniami stają, podejmując ten temat?

Profesor Dipesh Chakrabarty jest teoretykiem historii na Uniwersytecie w Chicago. Znany jest przede wszystkim ze swych prac poświęconych teorii postkolonialnej. W Polsce ukazała się jego książka „Prowincjonalizacja Europy” (Poznań, 2011). Aktualnie pracuje nad nową książką dotyczącą antropocenu oraz tego, jak zmiany klimatu wpływają na myślenie historyczne.